SBEC Launch

Ynglyn â ni

Nod Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) Prifysgol Caerdydd yw darganfod sut gellid trawsnewid swyddogaeth amlenni adeiladau i gynnwys systemau sydd yn cynhyrchu, storio a dosbarthu ynni adnewyddadwy.

Arweinir prosiect SBED gan Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd, mewn partneriaeth â Tata Steel. Â chymorth ariannol o £1.8m o’r Gronfa Datblygiad Rhanbarthol Ewropeaidd trwy Lywodraeth Cymru, bydd y prosiect yn arddangos technolegau ynni solar prototeip mewn adeiladau, yn cael eu profi ar sawl math o adeilad, gan gynnwys tai, swyddfeydd a ffatrïoedd. Bydd SBED yn monitro adeiladu’r rhain ynghyd â’r defnydd ohonynt a’u perfformiad, gan rannu’r gwersi a ddysgir â’r diwydiant yn gyffredinol.

Tîm Prosiect SBED

Staff Ysgol Bensaernïaeth Cymru

Staff Tata Steel