Sioe Arddangos B&Q

Sioe Arddangos B&Q

Mae’r Sioe yn Arddangos Casglwyr Solar Trydarthol ar do Siop newydd B&Q ym Merthyr Tudful

Roedd Sioe Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) B&Q wedi dangos sut y gosodwyd Casglwyr Solar Trydarthol ar do siop newydd B&Q ym Merthyr Tudful ar 14 Hydref 2014 yng Nghanolfan Fusnes Orbit.

Gwnaeth nifer o ymgynghorwyr rheoli ynni, peirianwyr, syrfewyr rheoli adeiladu, penseiri, ymchwilwyr a rheolwyr eiddo a chyfleusterau o Dde Cymru fynychu’r sioe arddangos.

Dywedodd Phil Jones, Cyfarwyddwr Prosiect SBED, Ysgol Bensaernïaeth Cymru:
Diben y sioeau arddangos hyn yw dangos Casglwyr Solar Trydarthol ar bob safle a rhannu profiadau a gwersi a ddysgwyd yn ystod y broses o drafod contractau, dylunio’r cynnyrch, ei osod a’i lwyddiant o safbwynt y contractwyr, perchnogion yr adeilad a defnyddwyr yr adeilad.”

Roedd y siaradwyr yn cynnwys Huw Jenkins a Diana Waldron o Brifysgol Caerdydd, Daniel Pillai o Tata Steel, Dave Humphrey o BAM Construction Ltd, Richard Quartermaine o Hammerson ac Andy Francis o B&Q.

Lawrlwythi'r Cyflwyniad

Os hoffech wybod rhagor am Sioe Arddangos B&Q, mae croeso ichi wylio'r sleidiau cyflwyniad isod:

Cyflwyniad i Brosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED)
Huw Jenkins - Technical Manager, Cardiff University
Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy Technoleg Casglwyr Solar Trydarthol
Huw Jenkins - Rheolwr Technegol, Prifysgol Caerdydd
Casglwyr Solar Trydarthol B&Q ym Merthyr Tudful
Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy B&Q
Daniel Pillai - Cyfarwyddwr Prosiect, Tata Steel
Solar Trydarthol Colorcoat Renew
TSC – Ei osod yn B&Q
Dave Humphrey - Rheolwr Dylunio, BAM Construction Ltd.
SBED Prosiect B&Q – Safbwynt Datblygwr
Richard Quartermaine, Rheolwr Amgylcheddol, Hammerson plc.
TSC Barn y Defnyddiwr Adeiladu
Andy Francis, Ymgynghorydd Cynaliadwyedd Eiddo, B&Q