Digwyddiad Arddangos mewn Ysgol yn Llanbedr Pont Steffan

Digwyddiad Arddangos mewn Ysgol yn Llanbedr Pont Steffan

Digwyddiad i Arddangos Casglwyr Solar Trydarthol ar do Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan

Bwriad y digwyddiad Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) gan B&Q yng Nghanolfan Hamdden Llanbedr Pont Steffan ar 4 Rhagfyr 2014 oedd tynnu sylw at y Casglwyr Solar Trydarthol sydd wedi’u gosod ar do Ysgol Gyfun y dref.

Daeth nifer dda o berchnogion adeiladau, trydanwyr, ymgynghorwyr rheoli ynni, peirianwyr, syrfewyr ynni, syrfewyr meintiau, penseiri, cyflenwyr ynni solar a rheolwyr eiddo a chyfleusterau o Gymru i’r digwyddiad.

Ymhlith y siaradwyr roedd Huw Jenkins, Dylan Dixon, Charles Drozynski a Diana Waldron o Brifysgol Caerdydd; Daniel Pillai a Neil Eccles o Tata Steel; Keith Morgan o Gyngor Sir Ceredigion; Dafydd Charles a Max Zinn o Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan.

Ar ôl y digwyddiad, cafwyd ymweliad ag Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan i weld y Casglwyr Solar Trydarthol sydd wedi’u gosod ar y to, a’r dwythellau y tu mewn i’r adeilad.

Lawrlwythi'r Cyflwyniad

Os hoffech wybod rhagor am Digwyddiad Arddangos mewn Ysgol yn Llanbedr Pont Steffan, mae croeso ichi wylio'r sleidiau cyflwyniad isod:

Croeso a throsolwg o Brosiect SBED
Huw Jenkins, Rheolwr Technegol, Prifysgol Caerdydd
Technoleg Casglwyr Solar Trydarthol SBED
Dylan Dixon - Cydymaith Ymchwil (Monitro), Prifysgol Caerdydd
Prosiect Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
Daniel Pillai - Cyfarwyddwr Prosiect, Tata Steel
Y gosodiad yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
Neil Eccles - Rheolwr Prosiect, Tata Steel
Cynllun Rheoli Carbon 2014
Keith Morgan - Pennaeth Asedau a Thrafnidiaeth, Cyngor Sir Ceredigion
Mentrau Ecolegol Ysgol Llanbedr Pont Steffan
Dafydd Charels a Max Zinn - Dirprwy bennaeth a myfyriwr Blwyddyn 12 y Cyngor Ecolegol, Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan
Cymorth gan Brosiect SBED
Diana Waldron, Swyddog Cynaliadwyedd, Prifysgol Caerdydd
Arolwg ar-lein SBED
Charles Drozynski, Cynorthwy-ydd Ymchwil (Canfyddiad y Cyhoedd), Prifysgol Caerdydd