SBEC Building

Safleoedd arddangos

Bydd SLED yn cadw llygad agos ar adeiladu, defnyddio a pherfformiad byd-real technolegau ynni solar sydd wedi’u hintegreiddio mewn adeiladau – megis Casglwyr Solar Trydarthol – a bydd y gwersi a ddysgir yn cael eu rhannu â’r diwydiant ehangach.

Bydd yr wybodaeth sy’n cael ei chasglu yn ystod y prosiect yn golygu y bydd modd asesu hyfywedd economaidd a chost-effeithlonrwydd y technolegau mewn gwahanol fathau o adeiladau.

Map rhyngweithiol

Cliciwch y marcwyr isod i gael rhagor o wybodaeth am ein safleoedd arddangos.

B&Q

Datblygiad Parc Manwerth Cyfarthfa,
Merthyr Tydfil,
CF48 1HY

SEDA UK

Salvatore Damato Court,
10 Hawtin Park,
Coed-duon,
Gwent,
NP12 2EU

Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan

Peterwell Terrace,
Llanbedr Pont Steffan,
Ceredigion,
SA48 7BX

Ysgol Uwchradd Glan Clwyd

Heol Dinbych,
Llanelwy,
LL17 0RP

Saxon Court

Orchard St,
Brynmawr,
Ebbw Vale,
Blaenau Gwent NP23 4EQ

Princess St

Gelli,
Pentre,
CF41 7UF