SBEC Events

Newyddion

Trosolwg ar Gasglwyr Solar Trydarthol yng Nghymru

13 May 2015

Amser: Dydd Gwener 29 Mai 2015, 9:00am–1:00pm Lleoliad: Y...

Read more  

Glan Clwyd Comprehensive School Event

26 Feb 2015

Showcase of Transpired Solar Collectors Time: Monday 23rd March 2015, 9:00am – 12.30pm Venue: The Oriel Hotel, St Asaph To register for free, click here Please register before Wednesday 18th March 2015 Cardiff University's Sustainable Building Envelope...

Read more  

Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy – Digwyddiad B&Q

2 Oct 2014

Arddangos Gosod Casglwyr Solar Trydarthol ar ben To

Amser: Dydd Mawrth 14 Hydref 2014. 8:30am – 12pm Lleoliad: Canolfan Fusnes Orbit, Merthyr Tudful

I gofrestru am ddim, ewch i http://bit.ly/1lXtnBz Byddwch cystal â chofrestru cyn dydd Mawrth 7 Hydref

Mae prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy...

Read more  

To a Chladin Contractwyr Sydd eu Hangen

30 Jun 2014

Gofynion setiau sgiliau, medrusrwydd ac adnoddau i gontractwyr toi a chladio

Meddu'r gallu a'r profiad o ran toi, cladio a gwaith adeiladu ategol ar gyfer prosiectau adnewyddu.

Dylunio a defnyddio:

  • Defnyddiau traddodiadol: croen, ffelt, llechi, teils, plwm
  • Defnyddiau diwydiannol: Dalennau proffil a fflat
  • Systemau cynnal: AshGrid...

    Read more  

Casglwyr Solar Trydarthol yn Gwresogi Swyddfa Ysgol Bensaernïaeth Cymru

15 Jan 2014

Mae tîm SBED yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi gosod pedwar Casglwr Solar Trydarthol bach ar do'r Ysgol er mwyn darparu awyr gynnes i swyddfa ar lefel y to.

Y Nod

Gyda'r offer hwn, byddwn yn arbrofi â nifer o ffurfweddau a pharamedrau gwahanol i'r Casglwyr Solar Trydarthol, er mwyn cael amrediad eang o ddata perfformiad.

Dimensiwn a Gogwydd Gwah

Mae'r...

Read more  

Digwyddiad Lansio SBED

28 Jun 2013

Cafodd y Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) ei lansio'n swyddogol gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ar 27 Mehefin 2013, fel rhan o Wythnos Ynni Cynaliadwy'r UE, yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC ym Mae Baglan, Port Talbot. Yn ei haraith, dywedodd y Gweinidog ei bod yn croesawu'n gynnes ac yn cefnogi nodau'r prosiect. Ymhlith y siaradwyr eraill yn y lansiad, roedd yr...

Read more  

Gwario £3m ar Astudio Adeiladau sy’n Cynhyrchu Ynni

28 May 2013

Nod Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) Prifysgol Caerdydd yw darganfod sut gellid trawsnewid swyddogaeth amlenni adeiladau i gynnwys systemau sy'n gallu cynhyrchu, storio a dosbarthu ynni adnewyddadwy.

Bydd y cynllun peilot yn ymwneud â dylunio systemau prototeip sy'n defnyddio technolegau solar thermol a ffotofoltäig. Yna cânt eu profi mewn sawl math...

Read more  

Gwahoddiad i Lansiad y Prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy (SBED)

28 May 2013

Mae tîm prosiect SBED yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn lansiad SBED, fel rhan o Wythnos Ynni Cynaliadwy yr UE. Bydd y digwyddiad yn gyfle i archwilio’n fanylach dechnolegau ynni solar mewn adeiladau a’u rhan mewn dyfodol carbon-isel.

Cynhelir y lansiad ddydd Iau 27 Mehefin 2013 yng Nghanolfan Arloesi SPECIFIC, Bae Baglan.

Byddwch cystal â chofrestru’n gynnar oherwydd...

Read more  

SBEC Launch