SBEC Events

Trosolwg ar Gasglwyr Solar Trydarthol yng Nghymru

13 May 2015

Amser: Dydd Gwener 29 Mai 2015, 9:00am–1:00pm Lleoliad: Y Gweithfeydd, Glyn Ebbw. Blaenau Gwent. NP23 6YL

Byddwch cystal â chofrestru cyn dydd Gwener 22 Mai 2015

I gofrestru am ddim, cliciwch yma

Mae prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) Prifysgol Caerdydd, ar y cyd â Tata Steel, wedi gosod Casglwyr Solar Trydarthol ar chwe math o adeiladau mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru. Bydd y digwyddiad hwn yn rhannu’r wybodaeth a’r profiad a gafwyd trwy osod y casglwyr hyn a bydd modd gweld sut mae Casglwyr Solar Trydarthol yn defnyddio ynni solar i dwymo’r aer cyn ei anfon i mewn i’r adeilad.

 

Bydd y siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o:

  • Prifysgol Caerdydd;
  • Tata Steel;
  • Rhai fu’n cymryd rhan yn yr astudiaethau achos; 
  • Cynrychiolwyr perchnogion eiddo / Defnyddwyr adeiladau. 

 

Yn dilyn y cyflwyniadau, cynhelir sesiwn rhwydweithio, a bydd cyfle  i weld arddangosfa o luniau a fideos o’r Casglwyr Solar Trydarthol a osodwyd gan SBED. Bydd cyfle hefyd i gael gwybodaeth bellach gan dîm SBED.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Rhian Williams, Rheolwr Prosiect SBED trwy ebost yn williamsr60@cardiff.ac.uk neu Diana Waldron, Swyddog Cynaliadwyedd Amgylcheddol SBED yn waldrond1@cardiff.ac.uk. Ffôn: 02920 870643 neu 02920 870463.

 

Rhaid cyfyngu ar nifer y bobl a all fod yn bresennol, ac felly dylech gofrestru’n gynnar i wneud yn siŵr o le. Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru yw dydd Gwener 22 Mai 2015.

Bydd brecwast am ddim ar gael.