SBEC Events

To a Chladin Contractwyr Sydd eu Hangen

30 Jun 2014

Gofynion setiau sgiliau, medrusrwydd ac adnoddau i gontractwyr toi a chladio

Meddu’r gallu a’r profiad o ran toi, cladio a gwaith adeiladu ategol ar gyfer prosiectau adnewyddu.

Dylunio a defnyddio:

  • Defnyddiau traddodiadol: croen, ffelt, llechi, teils, plwm
  • Defnyddiau diwydiannol: Dalennau proffil a fflat
  • Systemau cynnal: AshGrid (neu rywbeth tebyg), fframiau dur ysgafn
  • Eraill: ffurfio tyllau mewn gorchuddion toi sy’n bodoli, trimio a hindreulio

Arall:

  • Gallu gweithio ar draws Cymru
  • Gallu dylunio
  • Wedi yswirio (Lefelau yswiriant priodol ac yswiriant Indemniad Proffesiynol ar gael)
  • Bodloni safonau Iechyd a Diogelwch ac yn deilwng o gredyd
  • Hirhoedledd
  • Staff, rheolwyr a’r staff/gosodwyr sydd ar gael yn brofiadol

Byddwch cystal â chysylltu â: Tata Steel, Peter Delahunty ar e-bost: peter.delahunty@tatasteel.com neu ffôn symudol: 07976 757669