SBEC Events

Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy – Digwyddiad B&Q

2 Oct 2014

Arddangos Gosod Casglwyr Solar Trydarthol ar ben To

Amser: Dydd Mawrth 14 Hydref 2014. 8:30am – 12pm
Lleoliad: Canolfan Fusnes Orbit, Merthyr Tudful

I gofrestru am ddim, ewch i http://bit.ly/1lXtnBz
Byddwch cystal â chofrestru cyn dydd Mawrth 7 Hydref

Mae prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED), ar y cyd â Tata Steel, wedi gosod Casglwyr Solar Trydarthol ar do siop newydd B&Q ym Merthyr Tudful. Yn ystod y digwyddiad, bydd yr wybodaeth a’r profiad a gafwyd wrth osod y casglwyr yn cael eu rhannu, a bydd modd gweld sut mae Casglwyr Solar Trydarthol yn defnyddio pŵer solar i dwymo’r aer cyn ei anfon i mewn i’r adeilad.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys cynrychiolwyr o:

  • Prifysgol Caerdydd;
  • Tata Steel;
  • BAM (cwmni adeiladu);
  • Hammerson Cyf. (cwmni datblygu eiddo); a
  • B&Q (defnyddwyr yr adeilad).

Ar ôl y cyflwyniadau, bydd pawb yn ymweld â siop B&Q i weld y casglwyr trydarthol.

I gofrestru am ddim, ewch i http://bit.ly/1lXtnBz

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Yu-Chiao Wang, Gweinyddydd SBED, trwy e-bostio wangy73@cf.ac.uk neu ffonio 029 20870506.

Rhaid cyfyngu ar nifer y bobl a all fod yn bresennol, ac felly dylech gofrestru’n gynnar i wneud yn siŵr o le. Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru yw dydd Mawrth 7 Hydref. Bydd brecwast ar gael am ddim.