SBEC Events

Gwahoddiad i Lansiad y Prosiect Arddangos Amlen Adeiladu Gynaliadwy (SBED)

28 May 2013

Mae tîm prosiect SBED yn eich gwahodd i ymuno â nhw yn lansiad SBED, fel rhan o Wythnos Ynni Cynaliadwy yr UE. Bydd y digwyddiad yn gyfle i archwilio’n fanylach dechnolegau ynni solar mewn adeiladau a’u rhan mewn dyfodol carbon-isel.

Cynhelir y lansiad ddydd Iau 27 Mehefin 2013 yng Nghanolfan Arloesi SPECIFIC, Bae Baglan.

Byddwch cystal â chofrestru’n gynnar oherwydd rhaid cyfyngu ar y niferoedd. Y dyddiad olaf ar gyfer cofrestru yw dydd Iau 13 Mehefin.

Cliciwchi gofrestru ar gyfer y digwyddiad.