SBEC Events

Digwyddiad Lansio SBED

28 Jun 2013

Cafodd y Prosiect Arddangos Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBED) ei lansio’n swyddogol gan y Gweinidog Cyllid Jane Hutt ar 27 Mehefin 2013, fel rhan o Wythnos Ynni Cynaliadwy’r UE, yng Nghanolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC ym Mae Baglan, Port Talbot.

Yn ei haraith, dywedodd y Gweinidog ei bod yn croesawu’n gynnes ac yn cefnogi nodau’r prosiect. Ymhlith y siaradwyr eraill yn y lansiad, roedd yr Athro Phil Jones (Cyfarwyddwr Prosiect SBED, Prifysgol Caerdydd), Dr Ron Loveland (Cynghorwr Ynni Llywodraeth Cymru), Kevin Bygate (Prif Weithredwr Canolfan Arloesi a Gwybodaeth SPECIFIC), Huw Jenkins (Rheolwr Technegol SBED, Prifysgol Caerdydd) a Neil Eccles (Rheolwr Prosiect SBED, Tata Steel).

Cafwyd cyfranogiad brwdfrydig gan nifer fawr o beirianwyr, penseiri, datblygwyr eiddo, rheolwr ynni a chynaliadwyedd, ymgynghorwyr ynni, syrfewyr a pherchnogion adeiladau. Cafwyd trafodaethau buddiol yn ystod y sesiwn Holi ac Ateb, a pharhaodd y rhain drwy’r arddangosiad o Gasglwyr Solar Trydarthol hyd y diwedd.