Y gosodiad yn Ysgol Gyfun Llanbedr Pont Steffan

Neil Eccles – Rheolwr Prosiect, Tata Steel