Yn unol â darpariaeth y farchnad ffasadau metel, mae yna dri math o orchudd metel ar gael ar gyfer gosodiadau Casglwyr Solar Trydarthol yn gyffredinol. Y tri yw Dalennau Metel Proffil, Paneli Casét ac Estyll Rhigol a Thafod.

Profiled-Metal-Sheeting

Dalennau Metel Proffil

Un o’r gorchuddion metel diwydiannol cynharaf a mwyaf cyffredin; yn wreiddiol, roedd yn orchudd rhad ar gyfer adeiladau diwydiannol. Fodd bynnag, ar ôl datblygu araeniau newydd a dalennau proffil newydd, erbyn hyn mae Dalennau Metel Proffil yn cael eu defnyddio’n helaeth mewn sawl math o adeilad ac mae modd eu gosod yn llorweddol a fertigol.

Cassette-Panels

Paneli Casét

Mae’r rhain yn cynnwys dalennau o fetel fflat wedi’u gwasgu neu eu plygu at ei gilydd. Mae paneli casét yn tueddu i fod yn hirsgwar gydag ymylon ffurfiedig ar yr ochrau. Mae anhyblygedd y panel yn dibynnu ar y defnydd a ddefnyddir, yn ogystal â siâp a maint y panel; felly, gall y bydd angen asennau ychwanegol i’w gyfnerthu.

Tongue-and-Groove-Planks

Estyll Rhigol a Thafod

Maent yn debyg i baneli casét, ond fel arfer yn hirgul (fel estyll) o ran siâp. Ar y cyfan maent yn haws eu gosod ac yn aml mae iddynt uniadau â chlipiau rhwng y dalennau.