Rhoddwyd ystyriaeth ofalus i integreiddiad pensaernïol wrth osod y Casglwyr Solar Trydarthol yn SBEC.

  • Mae eu lleoliad a’u maint yn gydnaws â phensaernïaeth yr adeilad cyfan.
  • Cafodd y Casglwyr Solar Trydarthol eu dylunio fel elfen adeilad amlbwrpas ac mae iddynt nifer o swyddogaethau, gan gynnwys cysgod rhag yr haul, lapio’r ffasâd ac amsugno gwres i’r casglwyr.
  • Cafodd y darnau o’r Casglwyr Solar Trydarthol (y tu mewn i’r llinellau solet coch) eu hintegreiddio’n gelfydd yn y ffasâd trwy ddefnyddio elfennau anweithredol (delwau).
  • Mae maint a siâp y paneli casét yn gydnaws â grid cyfansoddiad yr adeilad (llinellau coch toredig) ac â maint elfennau eraill y ffasâd.

SBEC-architectural-integration-(marked)-rev-2-web