Cafodd y Casglwyr Solar Trydarthol cyntaf yn y DG eu gosod yn 2005 yn y felin broffilio yn Evenwood, Swydd Durham, Lloegr. Roedd iddynt arwynebedd o 410m2 ar y ffasâd De Ddwyreiniol. Erbyn hyn cawsant eu gosod mewn 16 lleoliad arall yn Lloegr, ac mewn pump yng Nghymru. Mae cyfanswm arwynebedd y casglwyr hyn yn y DG dros 12,500m2.

Yn y tabl isod, mae manylion y casglwyr a osodwyd, yn ôl trefn amser. Gwelir amrywiaeth fawr o ran maint, lleoliad a’r math o adeilad.[1]

Cyf. Prosiect Lleoliad Blwyddyn Arwynebedd y casglwyr (m2) Lliw Math o gasglwr
1 Adeilad A Melin CA Group (Adnewyddu)* Evenwood, Swydd Durham 2005 410 Llwyd Merlin

Dalennau Proffil Dur
2 Adeilad A Melin CA Group (Adeilad Newydd)* Evenwood, Swydd Durham 2006 1211 Llwyd Merlin

Dalennau Proffil Dur
3 Canolfan Ddosbarthu Sainsbury’s* Pineham Park, Northampton 2006 947 Llwyd Alaska

Dalennau Proffil Dur
4 Gwasanaethau Traffordd Beaconsfield* Beaconsfield, Swydd Buckingham 2008 255 Llwyd Alaska

Dalennau Proffil Dur
5 Canolfan Cynllunio Defnyddiau a Logisteg Jaguar Land Rover* Leamington Spa, Swydd Warwick 2009 268 Ariadne

Dalennau Proffil Dur
6 Premier Park 33* Winsford, Swydd Gaer 2009 580 Sargasso

Dalennau Proffil Dur
7 Post Brenhinol* Swan Valley, Northampton 2009 800 Zeus

Dalennau Proffil Dur
8 Campws Gofal Iechyd Willmott Dixon (Arddangosiad Maint Llawn)*

Parc Arloesi BRE, Watford 2009 24 Llwyd Alwminiwm

Dalennau Proffil Dur
9 Coleg Celfyddydau Cymunedol Firth Park* Sheffield, De Swydd Efrog 2010 218 Glo Caled

Dalennau Proffil Dur
10 Annedd Cartrefi RCT

Cwm-bach, Aberdâr 2010 9 Brown Siocled

Estyll Rhigol a Thafod
11 Chartek International Paints* Felling, Gateshead 2010 100 Llwyd Merlin

Dalennau Proffil Dur
12a Y Ganolfan Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBEC)

Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint 2011 62 (mewn tair uned) Gwyrdd Linden

Panel o gasetiau
12b Y Ganolfan Amlenni Adeiladau Cynaliadwy (SBEC)

Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint 2011 200 Glo Caled

Dalennau Proffil Dur
13 Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy

Gorllewin Queensferry, Glannau Dyfrdwy 2011 260 Llwyd Llechi

Dalennau Proffil Dur
14 Dec 92 Jaguar Land Rover Solihull, Gorllewin Canolbarth Lloegr 2011 565 Llwyd Llechi

Dalennau Proffil Dur
15 Post Brenhinol* Strood, Caint 2011 700 Glo Caled

Dalennau Proffil Dur
16 Canolfan Dechnoleg TWI

Port Talbot, Castell-nedd Port Talbot 2012 486 Llwyd Llechi

Dalennau Proffil Dur
17 Parc Busnes Armstrong Point* Wigan, Manceinion Fawr 2012 390 (mewn nw uned) Sargasso a Glo Caled
Anthracite

Dalennau Proffil Dur
18 SSE

Trefforest, Rhondda Cynon Taf 2012 210 Glo Caled

Dalennau Proffil Dur
19 Marks & Spencer* Castle Donington, Swydd Gaerlŷr 2012 4334 Llwyd Alaska,Gwyrdd M&S, Llwyd Glo Caled

Dalennau Proffil Dur
20 Post Brenhinol* Chorley, Swydd Gaerhirfryn 2013 495 Glo Caled

Dalennau Proffil Dur
21 Solar House* Great Glen, Swydd Gaerlŷr 2013 24 Helios

Dalennau Proffil Dur

*Casglwr Solar Trydarthol SolarWall® wedi’i gyflenwi gan CA Building Products. Mae SolarWall® yn nod masnach cofrestredig i Conserval Engineering Inc.

[1]Mae’r tabl hwn wedi cael ei gyhoeddi yn C. BROWN, E. PERISOGLOU, R. HALL and V. STEVENSON,
“Transpired Solar Collector Installations in Wales and England”
, Energy Procedia, 2014, cyf. 48, tt.18-27 (t.22).