Transpired solar collectors

Casglwyr Solar Trydarthol

Mae Casglwyr Solar Trydarthol yn systemau solar sy’n gwresogi aer ac sydd â chrwyn o ddur trydyllog rhagorffenedig. Gosodir y crwyn, a gafodd eu trin i wella’r amsugniad o ynni solar, ar waliau neu doeon sy’n wynebu’r De er mwyn creu ceudod rhwng y croen metel a’r waliau neu doeon.

Proses Aer-wresogi Casglwyr Solar Trydarthol

  1. Mae’r croen dur yn amsugno ynni’r haul ac yn gwresogi haenen ffiniol yr aer ar ei wyneb.
  2. Bydd uned wyntyllu yn gyrru’r aer yn y ceudod i mewn i’r adeilad, ac yna’n tynnu aer o’r tu allan trwy’r trydylliadau i mewn i’r ceudod, gan gynnwys yr haenen ffiniol o aer wedi’i wresogi o amgylch y trydylliadau.
  3. Wrth iddo fynd trwy’r trydylliadau, mae’r aer wedi’i gynhesu’n dal i gael ei wresogi gan ymylon y trydylliadau.
  4. Pan fydd yn symud tuag i fyny yn y ceudod, bydd yr aer cynnes yn cael ei wresogi ymhellach gan ochr fewnol y croen dur. [1]
  5. Mae modd anfon yr aer cynnes i mewn i’r adeilad neu i uned HVAC (Gwresogi, Awyru, Aerdymheru) er mwyn lleihau’r ynni sydd ei angen ar y brif system wresogi.

TSC-OPTION-2-REV5-Welsh-v.2

Manteision Posibl Eraill Casglwyr Solar Trydarthol

  • Costau cynnal a rhedeg isel, ynghyd ag oes hir
  • Adennill y gwres sy’n dianc trwy adeiladwaith yr adeilad
  • Aer poeth yn cylchdroi ar lefel y llawr, sy’n golygu bod angen llai o wresogi
  • Darparu haenen ychwanegol o inswleiddio

[1] Mae’r mannau o amgylch y trydylliadau ar ochr allanol y croen dur yn gwresogi’r aer cyn iddo gael ei dynnu trwy’r trydylliadau: gweler C.F. Kutscher, “Heat Exchange Effectiveness and Pressure Drop for Air Flow Through Perforated Plates with and without Crosswind”, Journal of Heat Transfer, 1994, cyf. 116, tt. 391-399 (t. 397, ffig. 9). Daw’r rhan fwyaf o’r gwres a enillir o’r mannau o amgylch y trydylliadau ar ochr allanol y croen dur. Mae ymylon y trydylliadau, sy’n gwresogi’r awyr wrth iddo fynd trwodd, hefyd yn cyfrannu ychydig at y gwresogi. Yn olaf, bydd ochr y croen dur sy’n wynebu’r ceudod yn cyfrannu ychydig at y gwresogi: gweler G.W.E. Van Decker, K.G.T. Hollands ac A.P. Brunger, “Heat-Exchange Relations for Unglazed Transpired Solar Collectors with Circular Holes on a Square or Triangular Pitch”, Solar Energy, 2001, cyf. 71, Rhif 1, tt. 33-45.