Transpired solar collectors

Casglwyr Solar Trydarthol yn Gwresogi Swyddfa Ysgol Bensaernïaeth Cymru

Mae tîm SBED yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru wedi gosod pedwar Casglwr Solar Trydarthol bach ar do’r Ysgol er mwyn darparu awyr gynnes i swyddfa ar lefel y to.

Y Nod

Gyda’r offer hwn, byddwn yn arbrofi â nifer o ffurfweddau a pharamedrau gwahanol i’r Casglwyr Solar Trydarthol, er mwyn cael amrediad eang o ddata perfformiad.

Dimensiwn a Gogwydd Gwahanol

Mae’r pedwar Casglwr Solar Trydarthol, sydd ar eu traed eu hunain, trwy garedigrwydd ein partner diwydiannol Tata Steel, yn wynebu tua’r De ac mae i bob un arwynebedd o tua 1m². Fodd bynnag, maent yn wahanol o ran maint a gogwydd: mae’r tri chasglwr hirsgwar yn 1600mm x 600mm o faint gyda gogwydd o 45°. Mae’r pedwerydd casglwr solar trydarthol yn sgwâr ac yn mesur tua 1000mm x 1000mm.

Transpired solar collectors on the roof

Ffactorau sy’n Dylanwadu ar Berfformiad y Casglwyr Solar Trydarthol

Gall cyflwr y Casglwyr Solar Trydarthol, tymheredd yr ystafell a’r tywydd y tu allan i gyd ddylanwadu ar berfformiad y Casglwyr. Rydym yn defnyddio nifer o synwyryddion i fesur y paramedrau hyn, gan gynnwys tymheredd, lleithder cymharol, ymbelydredd solar a llif awyr.

System Reoli Unigol

Mae gan bob Casglwr Solar Trydarthol ei wyntyll a mecanwaith rheoli ei hun sy’n mynd ag awyr i’r swyddfa i ddiwallu’r amodau a bennwyd o flaen llaw. Er enghraifft, pan fo’r tymheredd yng ngheudod y casglwr solar trydarthol yn uwch na’r tymheredd yn y swyddfa a phan fo’r tymheredd yn y swyddfa yn is na 22°C, bydd y Casglwr Solar Trydarthol yn dechrau gweithio. Gall pennu’r amodau hyn gael effaith sylweddol ar berfformiad cyffredinol Casglwr Solar Trydarthol. Felly, bwriadwn ddefnyddio’r offer hwn i arbrofi â’r amodau a darganfod sut maent yn effeithio ar berfformiad y Casglwyr Solar Trydarthol.

Perfformiad Amcanol

Gall pob Casglwr Solar Trydarthol ddarparu tua 30m3 yr awr o awyr wedi’i wresogi pan fo amodau’n caniatáu, sef llawer mwy na’r awyriad sydd eu hangen ar gyfer y swyddfa. Ar ‘ddiwrnod da i Gasglwr Solar Trydarthol’ – diwrnod heulog ym mis Tachwedd, er enghraifft – gall y tymheredd yn y ceudod gyrraedd dros 40oC. Os yw’r llif awyr yn y system yn gytbwys, mae modd cynnal y tymheredd hwn am sawl awr cyhyd ag y bo’r haul yn y golwg.

Cael y newyddion diweddaraf

Dilynwch ni ar Twitter ac fe gewch yr amodau diweddaraf a’r data diweddaraf o’r offer arbrofi bob hyn a hyn!